ŠMARJEŠKE TOPLICE - "VIR ŽIVLJENJSKE ENERGIJE"

 

 

 

tl_files/slike/smarjeske 2016.jpg


 

 

Voda, ustrezna lega in dobri življenjski pogoji so pripomogli, da so območje Šmarjeških Toplic že v železni dobi poselili prvi prebivalci. Za prvimi staroselci so se skozi različna časovna obdobja na območju ustalili Kelti, Rimljani in Slovani. Različne kulture so se zlile med seboj in v kraju pustile pomemben pečat, ki je viden v bogatih in pomembnih arheoloških najdbah ter pestri naravni, kulturni in etnološki dediščini.

 

Uradni zapisi s prvo omembo današnjega področja Šmarjeških Toplic segajo v leto 1074, ko je bila sestavljena pogodba med freisinškim škofom in oglejskim patriarhom o lastništvu kmetijskih gospodarstev na pobočju Vinjega vrha.

 

Najpomembnejša naravna vrednota na območju je voda, ki je skozi stoletja odločilno vplivala na oblikovanje tukajšnje pokrajine. Območje je prepleteno s številnimi manjšimi potoki in naključnimi izviri termalne vode, za prebivalce tega območja pa je predvsem pomembna bogata zaloga podtalnice. Voda je z nanosi materiala ustvarila obsežne ravnice, ki jih zaradi rodovitnosti obdajajo polja, njive ter travniki. Pokrajino sestavljajo tudi z gozdovi porasla pobočja in z vinogradi obrasli vinski gorici Koglo in Vinji vrh, ki sta tudi odlični izletniški in razgledni točki.

 

Znano je, da so Šmarješke Toplice turističen kraj, saj so za razvoj turizma tu izredne naravne danosti. Poleg termalne vode tudi neokrnjena narava z raznolikim rastlinskim in živalskim svetom. Naravne danosti nudijo številne možnosti za športne aktivnosti in doživetja na prostem in v neposrednem stiku z naravo.

Naravne in kulturne znamenitosti si je mogoče ogledati v sklopu dveh urejenih tematskih poti imenovanih »Vir življenjske energije«, lokalne znamenitosti pa lahko spoznate tudi ob vožnji s kolesom po urejeni kolesarski poti imenovani »Šmarješka kolesnica«.

 

Velika pozornost je v Šmarjeških Toplicah usmerjena v vzgojo in izobraževanje, medgeneracijsko druženje ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Nosilci bogatega kulturnega in športnega dogajanja v kraju so številna aktivna društva in združenja, ki skrbijo za pestro družabno življenje v kraju.

 

 

Občina Šmarješke Toplice se trudi ustvarjati pogoje za čim boljše življenjsko okolje občanov in turistov ter slediti in se približati svojemu sloganu »Vir življenjske energije«.

 


tl_files/slike/krozisce Smarjeta.jpg

 

 

"Dolenjska - razgibana, zelena, iskriva, umirjena, družabna. Odkrito bahava in skrivnostno prefinjena. Pokrajina travnikov in gozdov, brhkih zelenih rek, zibke slikovitih krajev in iskrenih, gostoljubnih ljudi." 

DOLENJSKA - "drugačna doživetja" (klikni za ogled predstavitvenega videa)